Brukervilkår CarAdmin

 1. Generelle vilkår
 2. Tjenesteinnhold.
 3. Lisensperiode.
 4. Rettigheter
 5. Kundens ansvar
 6. Tilganger

1.   Generelle vilkår

 • 1.1 Kunden har bestilt en nettbasert programvareløsning for kjøretøyoppfølging. Tjenesten innbefatter bilpool, elektronisk kjørebok, nøkkelhåndtering, serviceoppfølging og andre løsninger utviklet og levert av Electric Time Car AS (ETC).


 • 2.   Tjenesteinnhold

 • 2.1 Tjenestens innhold kan endres av leverandør, som følge av kontinuerlig utvikling. For det meste vil det dreie seg om utvidelser og forbedringer av funksjonalitet, men lite brukt funksjonalitet kan også bli erstattet eller fjernet.


 • 3.   Lisensperiode

 • 3.1 Lisensperioden inngås av kunde på vegne av brukere som er registrert i systemet. Det er kunden som definerer hvilke brukere som er registrert og har tilgang til programvaren. Lisensperioden er normalt på 12 måneder dersom ikke annet er avtalt i kontrakten.


 • 4.   Rettigheter

 • 4.1 Leverandør har alle rettighetene til de beskrevne løsninger og tjenestene de har utviklet og utarbeidet i og rundt Tjenesten.
  Kunde har ikke lov til å endre/editere Tjenestens applikasjon, design eller på annen måte integrere seg mot Tjenestens applikasjon og Hardware, uten skriftlig samtykke fra Leverandør.


 • 5.   Kundens ansvar

 • 5.1 ETC er ikke ansvarlig for kundedata, inkludert innhold, eierskap og legitimitet, bruk eller andre aktiviteter utført på kundedata av Kunden eller på vegne av Kunden, eller på annen måte utenfor ETCs kontroll. Ved misbruk av ETCs tjenester, forbeholdes retten om å kunne avslutte kundeforholdet.


 • 6.   Tilganger

 • 6.1 For at løsningen skal fungere, er det nødvendig med tilgang til noen funksjoner på mobiltelefon og PC. Ved å akseptere brukervilkårene, samtykkes det til å gi CarAdmin tilgang til disse applikasjonene/programmene

 • 6.2 For reservering av kjøretøy direkte fra Outlook:
  • 6.2.1 Outlookkalender
  • 6.2.2 Epostkontakter
  • 6.2.3 Epostkontoinformasjon
  • 6.2.4 Tilgang til å sende epost og kalenderelementer på brukers vegne
 • 6.3 For registrering av skader og bruk av CarAdmin Appen
  • 6.3.1 Kamera
  • 6.3.2 Billedgalleri
  • 6.3.3 Lagringsmedie (eks. SDkort)
  • 6.3.4 Tilgang til å sende ut Pushvarsler
  • 6.3.5 Internettilgang levert av telefonleverandør / WiFi
  CarAdmin appen benytter tjenester som leveres av Google Firebase. Firebase samler inn unik identifikasjon (Firebase Cloud Messaging Device ID) som er nødvendig for levering av pushvarsler. I tillegg benyttes Firebase Crashlytics for feilsøking og forbedring av appen med informasjon som ikke inneholder personopplysninger.