Verkstedbok

CarAdmin Verkstedbok er et produkt for å registrere verkstedsordre og gjennomføre vedlikehold på kjøretøyene. Med den unike tilgangen til alle kjøretøy i CarAdmin er det enkelt og administrere, planlegge og gjennomføre vedlikehold på kjøretøyene med minimal belasting på tjenestene som bruker kjøretøyene til vanlig.

CarAdmin Verkstedbok hjelper dere å drive eget verksted!

  • Enkel oversikt over kjøretøyene
  • Reserver kjøretøy
  • Verkstedordre og Produktregister

For hvem: små og store organisasjoner innen offentlig tjenesteyting og private bedrifter
Flest kunder innen: kommunal sektor

Har du spørsmål vedrørende våre løsninger? Ta kontakt direkte eller ved å fylle ut kontaktskjema.