Kjøretøyøkonomi

CarAdmin Kjøretøyøkonomi automatisere en rekke manuelle arbeidsoppgaver med å fordele bilag på det enkelte kjøretøy. Her får dere full kontroll over utgifter og inntekter til det enkelte kjøretøy, avdelingsvis og totalt. Dere redusere tidsbruk og får bedre oversikt.

CarAdmin Kjøretøyøkonomi – profesjonell kjøretøyforvalter!

  • Profesjonell kjøretøyforvaltning
  • Bilagshåndtering
  • Kostnadsfordeling – drivstoff, ferge og bommer
  • Drift og vedlikehold – skade og verkstedutgifter
  • Resultatregnskap

For hvem: bileiere innen offentlig tjenesteyting og private bedrifter
Flest kunder innen: offentlig sektor

Fordel kostnader: Importer drivstoffyllinger fra bensinselskapene og egne pumper og lar CarAdmin fordele kostandene på kjøretøy og betalende kostnadsenheter. Vider kan CarAdmin importere bompasseringer og fergereiser utført via AutoPass og fordel kostnaden på kjøretøy og betalende kostnadsenhet.

Opptre som en profesjonelle kjøretøyforvalterne og fordel leiekostnadene på organisasjonens kostnadsenheter som har kjøretøy. Dere bestemmer selv om dere gir en alt i et leie eller om dere fordeler alle reelle kostander direkte ut på kjøretøy og kostnadsenhet. Med månedlige produkter kan dere enkelt sette opp løpende periodiske kostnader.

Har du spørsmål vedrørende våre løsninger? Ta kontakt direkte eller ved å fylle ut kontaktskjema.