Vi er stolte over å ha vunnet anbudet i Asker kommune med CarAdmin som digitalt forvaltningssystem. Målet med anskaffelsen til Asker kommune er at CarAdmin skal sikre en effektiv utnyttelse av kommunens bilpark og reduksjon av tidsbruk på oppfølging av alle 530 kjøretøyene.

CarAdmin er et ALT-I-ETT system for helhetlig kjøretøyoppfølging, det perfekte system for de som ønsker en profesjonell organisering av organisasjonens kjøretøyflåte. Med funksjoner som: Bilpool, nøkkelhåndtering, vedlikehold- og skadeoppfølging, elektronisk kjørebok, dokumenthåndtering, flåtestyring, verksted løsning, kjøretøyøkonomi, veivedlikehold og optimalisering av kjøretøyparkenEtter en grundig undersøkelse med offentlig anskaffelse, valgte Asker kommune å inngå avtale med Electric Time Car AS og løsningen CarAdmin