Elverum kommune

Vellykket kjøretøyoppfølging i Elverum kommune
Tidligere hadde 25-20 medarbeidere i Elverum kommune oppfølging av kjøretøy ved skader, service og vedlikehold. Nå utføres oppdraget stort sett av en mann ved hjelp av CarAdmin. Elverum kommune benytter CarAdmin til alle sine biler og bruker dem både med og uten GPS-enhet i bilene.

Elverum bruker CarAdmin som en strategisk del av sin bilorganisering hvor de har organisert alle biler i én organisatorisk enhet, som igjen er tjenesteyter til det enkelte kostnadssted. Kommunen har med den ny bilorganiseringen fått mer effektiv drift på kjøretøy og spart kommunen for store årlige innsparinger