Personvernerklæring

1. Personvernerklæring
 1. 1.1 Formålet med denne personvernerklæringen
 2. 1.2 Behandlingsansvarlig
 3. 1.3 Databehandler
2. Hvem behandler vi personopplysninger om
 1. 2.1 Hvordan behandler ETC personopplysninger som behandlingsansvarlig
 2. 2.2 Hvorfor behandler vi dine personopplysninger
 3. 2.3 Jobbsøkere
3. Hvordan vi samler inn dine personopplysninger
 1. 3.1 Automatiske datainnsamlingsverktøy
 2. 3.2 Google Analytics
 3. 3.3 Informasjonskapsler (cookies)
 4. 3.4 Slik unngår du informasjonskapsler
4. Hvilke typer personopplysninger behandler vi

5. Hvordan deler vi dine personopplysninger
 1. 5.1 ETC partnere
 2. 5.2 Offentlige myndigheter
 3. 5.3 Fusjoner og oppkjøp
6. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

7. Dine rettigheter
 1. 7.1 Innsyn
 2. 7.2 Retting
 3. 7.3 Sletting
 4. 7.4 Dataportabilitet
 • 8. Hvordan bruker ETC underleverandører til å behandle personopplysninger
 • 9. Endringer i denne erklæringen
 • 10. Slik kontakter du oss


 • 1. Personvernerklæring

  ETC, Electric Time Car AS, jobber for å ivareta ditt privatliv, din tillit og for å overholde gjeldene lover og regler. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og hvordan vi jobber for å beskytte dine personopplysninger.

  1.1 Formålet med denne personvernerklæringen

  Denne personvernerklæringen gjelder for alle forretningsprosesser i ETC og for alle ETCs nettsteder, mobilløsninger, apper, skytjenester og nettforum. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten, databehandleravtalen eller annen tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten.

  Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

  Vennligst ikke bruk ETCs nettsteder eller tjenester hvis du ikke samtykker i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

  1.2 Behandlingsansvarlig 

  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. For personopplysninger som samles inn basert på oppfyllelse av avtaler med våre kunder vil det som regel være kunden selv som er behandlingsansvarlig.

  1.3 Databehandler 

  Når det er ETC sin kunde som er Behandlingsansvarlig har ETC rollen som Databehandler. For dette formål er det inngått en Databehandleravtale mellom kunden og ETC. 
  ETC har også inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

  2. Hvem behandler vi personopplysninger om

  ETC behandler personopplysninger om jobbsøkere, kontaktpersoner og brukere av tjenester eller produkter knyttet til kundene våre. I tillegg behandler vi personopplysningene om personer som representerer mulige kunder, som f.eks tar kontakt med oss via ETC-nettsteder, telefon eller andre kanaler. Hvordan vi behandler denne typen. Se avsnitt om ETC som behandlingsansvarlig.

  ETC behandler også personopplysninger på vegne av Kundene våre med kunden som behandlingsansvarlig og ETC som databehandler. Se avsnitt som omhandler ETC som databehandler.

  2.1 Hvordan behandler ETC personopplysninger som behandlingsansvarlig

  Når ETC behandler personopplysninger på vegne av ETC til eget formål, er ETC å anse som behandlingsansvarlig. Eksempler på dette kan være at ETC samler inn personopplysninger ved jobbsøknader, kontaktperson for en kunde eller mulig kunde eller når du bruker våre tjenester.

  2.2 Hvorfor behandler vi dine personopplysninger

  Kundekontakter og brukere

  For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger ETC å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

  1. Gjennomføre salgs- og kontraktprosesser med kunder og mulige kunder
  2. Gi kunder og mulige kunder tilbud om produkter og tjenester
  3. Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller kunder
  4. Support til brukere av våre produkter og tjenester
  5. Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen i våre produkter og tjenester
  6. Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
  7. Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
  8. Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon

  Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i punkt 1 til 8 er i hovedsak at ETC mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern.

  2.3 Jobbsøkere

  Som jobbsøker behandler vi dine personopplysninger ift en mulig ansettelse i ETC. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke ved å søke.

  3. Hvordan vi samler inn dine personopplysninger

  Generelt samler ETC inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet kunden. Disse personene kan være en leder eller kollega. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. I tillegg innhentes GPS posisjoner automatisk gjennom noen av våre produkter. Disse GPS posisjonene er også å anse som personopplysninger.

  Vi bruker også informasjonskapsler og annen sporingsteknologi når du bruker ETC nettsider og samhandler med oss per e-post for å optimalisere din opplevelse av ETC og våre nettsider. Vennligst se avsnittet som beskriver våre automatiske datainnsamlingsverktøy for mer informasjon om hvordan disse teknologiene fungerer og dine rettigheter i denne sammenhengen.

  I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være offentlige tilgjengelige kilder eller tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIN eller proff.no etc. ETC vil kunne kombinere personopplysninger om deg fra én datakilde med data som er hentet fra en annen kilde.

  3.1 Automatiske datainnsamlingsverktøy

  ETC bruker ulike digitale sporingsteknologier for å samle inn informasjon om bevegelsene dine på ETCs nettsider og når du samhandler med oss.

  3.2 Google Analytics og Google Firebase

  Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

  Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

  Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

  Google Firebase benyttes av CarAdmin app for å levere pushvarsler til din telefon og for å gi oss kritisk feilsøkingsinformasjon ved feil i programvaren. All informasjonen som samles inn og sendes til Firebase er avidentifiserte personopplysninger.

    

  3.3 Informasjonskapsler (cookies)

  ETC bruker informasjonskapsler på våre nettsteder/løsninger for å: 

  • lære hvordan løsningen benyttes, slik at vi kan forbedre funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold 
  • tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg 

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

  3.4 Slik unngår du informasjonskapsler 

  Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet på våre nettsider og tjenester. Bla er det dessverre ikke teknisk mulig å logge inn på våre tjenester om du ikke aksepterer at vi legger inn informasjonskapsler i nettleseren din.

  Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

  4. Hvilke typer personopplysninger behandler vi

  Den typen personopplysninger som ETC behandler om deg kan være, men ikke begrenset til:

  • Grunnleggende kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post
  • Demografisk informasjon som fødselsdato, alder og kjønn
  • Jobbinformasjon som arbeidsgiver, tittel, stilling, samt faglige preferanser og interesser
  • Tilbakemeldinger, kommentarer eller spørsmål fra deg om ETC eller våre produkter og tjenester
  • Innhold du har lastet opp som bilder eller videoer
  • Unik brukerinformasjon som innloggings-ID, brukernavn, passord, sikkerhetsspørsmål etc.
  • Økonomisk informasjon som f.eks kredittkortinformasjon, fakturaadresse etc.
  • Informasjon som angis av nettleseren din som for eksempel type nettleser eller konsoll, språk og adressen til nettstedet du kom fra, samt annen trafikkinformasjon som IP-adresse
  • Klikk og bevegelse på ETC-nettsider og i våre produkter og tjenester
  • Epost adferd, for eksempel hvilke e-poster fra ETC du åpner når og hvordan
  • Andre personopplysninger i din profil som du fritt har oppgitt på tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIn

  Som behandlingsansvarlig behandler ikke ETC sensitive personopplysninger om deg.

  5. Hvordan deler vi dine personopplysninger

  ETC kan også dele dine personlige data med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

  5.1 ETC partnere

  ETC kan dele dine personopplysninger med våre partnere i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel dersom du kjøper et produkt eller en tjeneste på vegne av din arbeidsgiver som ETC tilbyr gjennom en av våre sertifiserte partnere. I en slik situasjon kan ETC og vår partner dele dine personopplysninger for å kunne levere produktet eller tjenesten til Kunden.

  5.2 Offentlige myndigheter

  Politiet og andre myndigheter kan kreve utlevert personopplysninger fra ETC. I slike situasjoner vil ETC bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

  5.3 Fusjoner og oppkjøp

  I forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller omorganisering av ETCs virksomhet, vil den overtakende enheten, samt dets konsulenter, kunne få tilgang til data som forvaltes av den aktuelle ETC enheten eller selskapet, og dette kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger. I slike tilfeller vil eksterne parter undertegne en taushetserklæring med ETC.

  6. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

  ETC behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at ETC kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår kundes siste samhandling med oss.

  Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng.

  Der våre kunder er Behandlingsansvarlig har kunden selv ansvaret for å sette opp hvor lenge ulike personopplysninger lagres. For detaljer kontakt din Behandlingsansvarlige.

  7. Dine rettigheter

  7.1 Innsyn 

  Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, får du oversikt over på dine personlige sider. Forespørsler om ytterligere innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

  For ansatte i bedrifter som er kunder av ETC er noen datafelter kun synlige for den ansatte selv, og ikke for arbeidsgiver (bl.a. private turer i kjøreboken). Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på den ansatte, gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

  7.2 Retting 

  Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å oppfylle vår avtale med deg. Dersom du mener opplysningene er feil eller unødvendig kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

  7.3 Sletting 

  ETC sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått. Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne kreves før denne minimumstiden er passert.

  7.4 Dataportabilitet

  Du kan ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Krav om dataportabilitet rettes til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

  8. Hvordan bruker ETC underleverandører til å behandle personopplysninger

  ETC bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere våre, dine eller kundedata til andre selskaper, hovedsakelig, innenfor Norge eller begrenset til EU. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT tjenester.

  Ved bruk av underleverandører vil ETC inngå en databehandleravtale for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning og for å oppfylle våre forpliktelser overfor Kundene.

  Våre underleverandører:

  • Procano AS - servertjenester
  • one.com – Webhotell/nettside
  • Google  -Analysetjenester for nettsiden, pushvarsler i app
  •  

  9. Endringer i denne erklæringen

  Dersom vi endrer personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig.

  Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 29. september 2021.

  10. Slik kontakter du oss

  Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, ber vi deg kontakte oss via [email protected].

  Du kan også sende oss en skriftlig henvendelse via post til ETC, Electric Time AS, Studievegen 2, 2815 Gjøvik, Norge.

  Alle slike henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.