Sletting av brukerdata

ETC sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått.

Din bruker og dine personopplysninger håndteres direkte av din arbeidsgiver som er behandlingsansvarlig for alle data om deg i CarAdmin. For å fjerne opplysninger knyttet til deg, eller for å hente ut hva som er lagret om deg må du derfor ta kontakt direkte med din arbeidsgiver. 

Hvis du trenger hjelp med dette kan du ta kontakt med oss på epost [email protected].

For mer informasjon om personvern i CarAdmin, les personvernerklæringen.