Fellesbil

Veivedlikehold

Nøkler og utstyr

Internleie

El-sykkel

Kjøretøyøkonomi

Kjørebok

Flåtestyring

Verkstedbok

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

Col8

Col9

«Vi har fått endret kjørekultur og bedre forvaltning av de kommunale bilene»

– Nils B. Lindeberg , spesialrådgiver i Åsnes kommune

«Elverum kommune har fått mer effektiv drift på kjøretøyparken»

– Kjetil Landheim, enhetsleder i Elverum kommune