Smittesporing

Når smitte er påvist i et område eller en bestemt adresse er det viktig å kunne holde oversikt over at andre ikke utsettes for smitte.

I CarAdmin kan en sette opp varsling når et kjøretøy kjører inn og ut av et smitteområde. Slik at sjåføren som kjører kjøretøyet og andre kan bli varslet når et kjøretøy kjører inn i et område.

Smittsporing viser enkelt mulige smitteveier ved påvist smittet.

Ved påvist smittet sjåfør kan man se:

  • Hvilke besøk har sjåføren gjort dagene før prøve ble tatt?
  • Hvilke kjøretøy har den smittede kjørt i aktuell smitteperiode?
  • Hvilke andre sjåfører har benytte samme kjøretøy som den smittede i smitteperioden?
Ved påvist smitte på en adresse kan man se:

  • Hvem har vært på den aktuelle adressen dagene før prøve ble tatt?
  • Hvilke kjøretøy er benyttet?
  • Hvilke andre adresser har sjåførene vært på i den aktuelle perioden?

For hvem: Helse og omsorg
Flest kunder innen: helse og omsorg, kommuner

Tenk deg at en i hjemmesykepleien eller at en av pasientene til hjemmetjeneste får påvist smitte. Hvordan få oversikt over mulige smitteveier for å kunne avgrense videre smitte? Se full oversikt

Tekniske forutsetninger er at kjøretøy har GPS med minimum Elektronisk kjørebok fra CarAdmin i bilene.

NB: Personvern/GDPR: Å bruke løsningen til smittesporing er et annet formål enn normal Elektronisk kjørebok. Dvs. denne funksjonen krever egen drøfting med de tillitsvalgte/ansatte og oppdatere protokoller.

Har du spørsmål vedrørende våre løsninger? Ta kontakt direkte eller ved å fylle ut kontaktskjema.