Lørenskog kommune

Hilde Haraldsen Hjemmetjenesten i Lørenskog kommune. Som ansvarlig for oppfølging av bilene har CarAdmin gitt meg en ny hverdag. Jeg har til en hver tid full oversikt over hvem som har tatt ut bilene.
Hvor mye de har kjørt
Hvilken forfatning bilene er i.
Ser når bilene er tatt ut og levert inn.
Vet at vi har sikkerhet rundt nøklene.
De ansatte virker mer bevisst på å melde fra om skader osv, det kan se ut som om det har hatt en preventiv virkning, da det i prosjektperioden ikke kom skademeldinger som skyldes våre ansatte, til tross for vinterføre.

Den gode oversikten jeg har fått
Sikkerheten rundt nøklene
At systemet er tidsbesparende
At det har gjort ansatte mer bevisst på bilbruken.
God dokumentasjon når vi skal vurdere hvilke biler som skal selges.