HENTER GAMERE: ETC-gründer Dag Solhaug og salgssjef Tore Sorknes får Nav-hjelp av Kjetil Furuseth-Olsen med rekrutteringen. Foto: Tomas Jevne.

Artikkel fra Oppland Arbeiderblad 14.09.21 av Tomas Jevne

Da selskapet ETC slet med å rekruttere nye programmerere, stilte de seg spørsmålet om ikke gamere med datainteresse kunne få veiledning og opplæring i programmering hos dem. Et lykketreff var at jobbspesialist i NAV Gjøvik, Kjetil Furuseth-Olsen, også gikk med de samme tankene.
– Det var et mirakuløst sammentreff, sier Furuseth-Olsen. ETC-gründer Dag Solhaug nikker samtykkende.

Det finnes ferdigheter der ute

Siden 2003 har ETC laget løsningen CarAdmin for kjøretøyoppfølgning. Systemene benyttes blant annet av kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten, og selskapet er i vekst.
– Vi trenger flere utviklere, og vi har prøvd lenge med og uten rekrutteringsbyrå, sier Solhaug.
Kjetil Furuseth-Olsen forklarer at han deltok på et webinar om å rekruttere gamere til arbeidslivet, og at henvendelsen fra ETC var noe han grep fatt i.
– Vi fikk satt opp en liste over jobbsøkere hos Nav i Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Nordre og Søndre Land, blant annet ved hjelp av jobbspesialister ved Nav-kontorene der.
– Det sitter mange med ubrukt digital kompetanse rundt omkring, mener Furuseth-Olsen.

Steget videre fra gaming

Kompetansen ETC ønsket seg var først og fremst at man hadde tatt gamingen litt videre.
– Vi ønsket oss noen som hadde opplevd at det var noe med spillingen som fikk en til å lære om hvordan spillet var bygget opp, enten gjennom 3D-modellering, programmering eller liknende. Vi ser etter den som har tatt steget videre, sier Dag Solhaug. Nå har ETC tatt inn fire kandidater gjennom Nav. Aldersfordelingen er mellom 20 og 35 år, og det er jevnt fordelt mellom kvinner og menn.
– Øvre aldersgrense ble satt ved 35 år, forklarer Kjetil Furuseth-Olsen og Dag Solhaug. Kandidatene har vært gjennom en intervjurunde, og den endte med et tilbud om opplæring til fire stykker.

Positivt overrasket

En av dem som har fått tilbudet, er Martin. For ham har det det vært en fin opplevelse.
– Jeg er positivt overrasket, sier han. Tidligere har han jobbet deltid på bibliotek i noen år, før koronapandemien sendte ham ut i åkeren for å plukke kål under våronna.
– Det har aldri falt meg inn at jeg kunne jobbe med dette, for jeg har jo ingen papirer fra skolen, sier Martin. Hjemme har han derimot både programmert og drevet mye med elektronikk.
Kjetil Furuseth-Olsen mener at fordommer er et hinder for gamere.
– Mange ser på gamere som folk som sitter i kjellerleiligheten hjemme hos mor og far, men det stemmer ikke. Det er mye kompetanse her, sier han, og beskriver seg selv som en gamer.
Dag Solhaug legger ikke skjul på at målet er at ETC skal kunne ansette kandidatene.
– Vi ønsker en lokal forankring og tilhørighet. Det er en hjørnestein, sier han. Han merker at det er vanskelig å nå opp i konkurransen om kandidatene ved NTNU i Gjøvik.

Skal programmere

Opplæringen skjer på Energihuset i ETC sine lokaler. Kandidatene lærer seg programmering, gjør praktiske oppgaver og skal etter hvert programmere sammen med ETCs utviklere.
– Hva slags kunnskaper er kjekke å ha?
– Java, JavaScript og SQL, svarer Solhaug og Sebastian Balsam. Balsam har ansvaret for opplæringen, og er godt fornøyd med nivået hos kandidatene.
– Vi ser at det finnes kompetanse, sier han.
Jobbspesialist Kjetil Furuseth-Olsen er tydelig på at han ønsker å videreføre opplegget.
– Hvis noen er interesserte, er det bare å ta kontakt, sier han. Han følger også opp kandidatene hos ETC.